41 KFC Diest

Neemt het voortouw tegen grensoverschrijdend gedrag,  racisme en discriminatie 

CLUB API's

Profielomschrijving Club-API


Wat is een API:
Als API ben ik je "Aanspreekpersoon Integriteit" binnen de sportclub KFC Diest (Club-API)

Ik ben het aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, bestuurders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag.


Waarom een API:
Het is belangrijk dat in onze sportclub KFC Diest een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden.

Elk incident wordt met de nodige aandacht en discretie opvolgd.


Taken van een Club-API:
De Club-API luistert naar de vraag of het verhaal van een melder en verwijst deze door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder formuleert de Club-API adviezen over preventieactiviteiten binnen de sportclub en helpt het clubbestuur met het realiseren van deze initiatieven.


Marc De Roeck

Ik ben de Club API’s = Aanspreekpersoon Integriteit van KFC Diest. De meeste mensen kennen me als GC Gerechtigde Correspondent binnen KFC Diest.

Al jaren ben ik onafscheidelijk verbonden met het reilen en zeilen van onze club.

Discretie en de gedragscode staan hoog in mijn vaandel, de toetreding tot API in onze club is dan ook een logische stap.Als Club API's hebben we de overtuiging dat sporten belangrijk is en dat kinderen zich vooral goed moeten voelen in het verenigingsleven, daarom hebben we ons verdiept in een integriteitsplan op maat van KFC Diest, het vlaggensysteem van ICES, de opleidingen ‘Integriteit in de sport’ en ‘CLUB API’ bij Voetbal Vlaanderen gevolgd.

JIJ, als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kunnen bij ons als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Je kan een mailtje sturen op api@41kfc-diest.be

We zijn geregeld aanwezig op de club en dan kan je één van ons persoonlijk aanspreken; als je mailt spreken we af op een gepast moment.

Als Club-API's luisteren we naar je vraag of verhaal, behandelen we jouw melding in alle discretie en verlenen we je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing. We hebben hiervoor in de club een duidelijk en concreet actieplan.


Meldpunt voetbal vlaanderen vind je via deze link.


API Formulier

Je kan ook via onderstaand formulier ons een directe melding versturen, we nemen dan zelf contact met je op


  COME TOGETHER !

  Datum:14/02/2023


  K.F.C. DIEST onderschrijft de belangrijke rol die de sport in het algemeen (en vooral de voetbalclubs) vervult in het samenbrengen van mensen van verschillende culturen en afkomst.

  Daarom zullen we, in het raam van onze opvoedende opdracht, ingrijpen bij elke vorm van racisme en discriminatie :

  • Door via onze communicatiekanalen een boodschap van tolerantie, respect en waardigheid te verspreiden;
  • Door de gelijkheid van kansen voor allen daadwerkelijk toe te passen;
  • Door in onze gedragscode een expliciet verbod van elke vorm van racisme en discriminerende houding in te schrijven en elke persoon die racistisch of discriminerend gedrag vertoont en/of provocerende symbolen of kledij draagt de toegang tot de sportinfrastructuur te weigeren;
  • Door preventief te blijven optreden tegen elk teken van beginnend racisme of discriminatie;
  • Door het overmaken van elk racistisch of discrimerend gedrag aan het intern AanspreekPuntIntegriteit (API) op de Club via API@41kfc-diest.be.
  • Door voor personen met een handicap, daar waar mogelijk, passende voorzieningen aan te brengen om hen de toegang tot de voetbalvelden te vergemakkelijken;
  • Uiteraard kan je op het betrokken meldpunt met alle andere klachten, opmerkingen of vragen over grensoverschrijdend gedrag (psychisch, fysiek en seksueel), pesten, doping, matchfixing,… terecht.
  • Alle meldingen worden vanzelfsprekend discreet en vertrouwelijk behandeld.
  • Meldpunt van de voetbalbond vind je via deze link