Sinds 2015 zijn de clubs van de voetbalfederatie Vlaanderen verplicht om een audit (onderzoek, doorlichting) te laten doen.Het is een onderzoek naar organisatie, technisch systeem, functioneel, operationeel, project en kwaliteit bij de jeugdwerking.
Naargelang de beoordeling krijgen de clubs een quotering (label): basic, een, twee, drie of vier sterren.

Wat is de betekenis of wat zijn de gevolgen van een of meer sterren?
De labels met basic of een ster mogen zich aanbieden om de regionale competitie te spelen. Vanaf twee sterren mag je provinciaal spelen. Vanaf drie of vier sterren mag je als interprovinciale club spelen, wat vroeger de nationale reeks was. Hierboven heeft u nog de elite reeks, waaraan enkel ploegen mogen deelnemen die zich op dit moment in tweede of eerste klasse bevinden.

Wat is de betekenis of wat zijn de gevolgen voor KFC DIEST?
Om verder provinciaal voetbal te mogen spelen had KFC DIEST een nieuwe audit en kwaliteitslabel van twee sterren nodig.
Deze hebben we nu behaald. Het is drie jaar geldig. Bij de vorige (Dexia) audit hadden we één ster. De club kan naargelang de beoordeling via de voetbalfederatie Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap een deel subsidie krijgen voor de jeugdwerking. De audit is een volledige doorlichting van alle parameters van de club.

Welke waren enkele van de vragen die de club te verwerken kreeg?
Hoe en wat is de jeugdwerking van de club? Hoe is de werking van het jeugdbestuur? Hebben ze inspraak- en beslissingsrecht? Zijn er voldoende vergaderingen? Zit er een duidelijke scheiding tussen het bestuursniveau en het sportieve niveau? Zijn de jeugd coördinators in orde? Hoe is de financiële gezondheid van de club? Het trainersniveau? Zijn ze gediplomeerd of niet? De kwaliteit van de trainingen? Is er voldoende training en spelersmateriaal aanwezig? Zijn de pleinen in orde en ter beschikking? De toestand van de kleedkamers en het aantal? En zo verder…. Kortom het is een volledige doorlichting van wat te maken kan hebben met een club, sport of voetbal. Een heel dik dossier.

Wie heeft er geholpen om het label te behalen en het dossier in orde te krijgen?
Om het label te behalen hebben we met het voltallige jeugdbestuur en hoofdbestuur samen gewerkt. Omdat er zoveel hoofdstukken waren, kon dit niet door een persoon alleen verwerkt worden. Daarom hebben we mits goede afspraken het dossier in stukken moeten verwerken. Zelfs de voorzitter van de clubheeft hier aan meegewerkt.

Wat zijn de gevolgen of de bedoeling voor de jeugdreeksen?
De bedoeling voor de volledige jeugdreeksen is dat de verplaatsingen nooit langer mogen duren dan de effectieve duur van de wedstrijden. Wat dus inhoudt dat er voor de Vlaamse clubs maar 8 clubs per competitiereeks zullen zijn en dat ze vier keer tegen elkaar voetballen. Het kan best zijn dat we nog tegen Brusselse of Waalse clubs spelen, in principe kan dit nog wel, als de verplaatsingstijd niet groter is dan de wedstrijd duur. Maar de kans is klein omdat de Brusselse ploegen samen in de Iris league gaan spelen. Ze gaan onder elkaar een competitie vormen. In Wallonië is er nog geen akkoord over hoe ze het gaan oplossen of doen. Aan het verhaal van de Double PASS moeten op dit ogenblik enkel de ploegen die deel uitmaken van de voetbalfederatie Vlaanderen zich onderwerpen.

Wat is er naar trainers en spelers toe belangrijk voor de club?
Het is belangrijk als club dat we gediplomeerde trainers binnen kunnen halen. Maar ook trainers die nog niet in het bezit zijn van een diploma kunnen aan de slag. Zij gaan dan in afspraak met de club een opleiding volgen om hun diploma te behalen. We voorzien de nodige vergoedingen voor deze opleiding. Door ons label kunnen de spelers niet enkel op regionaal maar ook op provinciaal niveau spelen. Het niveau is hoger en dit is voor de groeimassa van een speler zeer belangrijk. Ook nieuwe jeugdspelers zijn welkom. Iedereen kan zich hiervoor aanbieden. Kwaliteitsvolle spelers kunnen we altijd gebruiken, en deze zullen we zeker inpassen in onze ploegen.