Ethiek & fairplay

Normen en waarden


Overeenkomstig haar visieteksten sluit de club zich aan bij de waarden die worden uitgedragen door de "Panathlonverklaring" over de ethiek in de jeugdsport.


Die waarden willen wij gestalte zien krijgen door:

- het aanleren van werken in teamverband (SAMENHORIGHEID);

- het leren omgaan met succes en tegenslag(RELATIVERING);

- het aanleren van empowerment (ZELFSTURING);

- het stimuleren van discipline (ZELFBEHEERSING);

- het bevorderen van een correcte omgang met eenieder, zowel binnen de eigen club als ten aanzien van de tegenpartij (RESPECT);

- het weren van pestgedrag, racisme en discriminatie (GELIJKHEID).


KFC Diest verwacht van elke speler, ouder en medewerker correct gedrag op en naast het veld.

FIFA Fairplay Charter


KFC Diest vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het 'Fair Play Charter' van de FIFA te respecteren, met name:


1. Respect voor de spelregels

2. Respect voor de scheidsrechters en de officials

3. Respect voor je eigen club

4. Respect voor de tegenstrever

5. Respect voor je medemaats

6. Respect voor alle collega-voetballers

7. Respect voor de supporters van andere ploegen

8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.

Nieuwsfeiten 

Iemand die iets aardigs zegt over wat je doet is onbetaalbaar. 41 KFC Diest

Heb je een opmerking of een nieuwsfeit, laat het ons weten