Let's work together and create the football life you love.

Documenten 41 KFC Diest

Organigram: Revisie 7 november 2023

Het organigram van de voetbalvereniging KFC Diest zorgt voor een positieve bijdrage aan de club door middel van duidelijkheid en sportiviteit. Het biedt een overzicht van de verschillende functies en taakomschrijvingen binnen de club, waardoor er helderheid is over wie verantwoordelijk is voor welke taken. Dit zorgt voor een gestroomlijnde organisatie en een team dat gezamenlijk naar succes streeft.

Dit zal bij wijzigingen op regelmatige basis aangepast worden.

Documenten 41 KFC Diest

Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen KFC Diest, zoals bijvoorbeeld de Statuten.
Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn, worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden
eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft KFC Diest aan, welk gedrag en welke houding de
vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

Het is van groot belang dit document grondig te lezen, ongewenst gedrag komt hierin grondig ter sprake alsook de Cel Gedragscodecommissie.

Wat zijn missie en visie?
De Missie geeft aan “waar we voor staan”. Het zegt welke waarden we als voetbalvereniging belangrijk vinden. De Visie geeft aan “waar we voor gaan”. Het zegt wat we willen bereiken.
Waarom vinden wij een missie en visie belangrijk?
De missie en visie “helpen” het bestuur van onze voetbalvereniging bij het besturen van de vereniging en het nemen van besluiten. Wat in de missie en visie staat zijn niet zomaar ’mooie woorden’, maar het zijn die zaken die wij als
bestuur voor de vereniging echt belangrijk vinden in hoe we zijn en wat we willen bereiken met “onze” vereniging.

ETHISCHE CODE “NAAST HET VELD”

KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF (hierna de ‘Federatie’ genoemd) verbinden er zich toe de medewerkers
en belanghebbenden van de Federatie, evenals de ethische waarden van de Federatie te beschermen tegen
illegale of schadelijke handelingen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten, reglementen
en onze gedeelde ethische principes. Deze Code en alle hiermee verwante documenten vereisen een
rechtmatig, ethisch en verantwoord gedrag in alles wat we doen en in alle beslissingen die we nemen

GDPR BIJ KFC Diest

Dit is de privacyverklaring van VZW Koninklijke Football Club Diest 041, gevestigd te Warandestadion, Omer Vanaudenhovelaan z/n, 3290 Diest, aangesloten bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond met als stamnummer 41, hierna genoemd: ‘KFC Diest’ of ‘de Vereniging’

Persoonsgegevens die onder de privacybescherming vallen, zijn zeer ruim en omvatten alle gegevens die toelaten personen direct of indirect te

identificeren.

GDPR & GEGEVENSBESCHERMING
VOOR VOETBALCLUBS

GDPR BIJ VOETBALCLUBS
Persoonsgegevens die onder de privacybescherming vallen, zijn zeer ruim en omvatten alle
gegevens die toelaten personen direct of indirect te identifi ceren.
Het gaat onder meer over identiteitsgegevens, contactgegevens, foto’s, videobeelden, sportieve prestaties en statistieken, disciplinaire sancties, sportongevallen, etc. IP-adressen en
wachtwoorden zijn eveneens persoonsgegevens.

WAT TE DOEN BIJ EEN VOETBALONGEVAL?

VEEL SPELERS/OUDERS WETEN NIET WAT ZE MOETEN DOEN BIJ EEN BLESSURE TIJDENS DE TRAINING EN/OF WEDSTRIJD.EEN KORT OVERZICHT VAN DE TE NEMEN STAPPEN :


De Bond accepteert sedert seizoensbegin 2023-2024 ENKEL nog digitale aangifte van een ongeval via E-Kickoff, dit kan men bekomen bij:


  WAT MOET IK DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP EEN VOETBALVELD?


  Zodra de eerste hulp is verleend en/of de noodsituatie voorbij is, neem je zo snel mogelijk contact op met de gerechtigd correspondent (GC) van jouw club.


  Twee mogelijkheden:

  1. De GC voert het ongeval rechtstreeks in ons E-Kickoff platform in en geeft je het medisch attest dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler.Dit kan je laten jezelf laten toesturen via WhatsApp of je kan het email adres van de bestemmeling (ziekenhuis, arts) doorsturen.
  2. Je overhandigt het aangifteformulier en het naar behoren ingevuld en ondertekend medisch attest zo spoedig mogelijk aan de GC voor verdere afhandeling. gc@41kfc-diest.be


  • De Gerechtigde Correspondent (GC) Marc DE ROECK kan je bereiken via: +32 473 93 02 86 via WhatsApp of telefonisch voor de gehele club technische zaken.
  • De jeugdsecretaris Daley Valvekens kan je bereiken via +32 478 48 08 87
  • enkel via WhatsApp (enkel voor leden jeugdtechnische zaken).    ONTDEK DE NIEUWE REGLEMENTSWIJZIGINGEN JEUGDVOETBAL VOOR HET SEIZOEN 2023-2024


    Voor het seizoen 2023-2024 voeren we ten opzichte van het huidige seizoen zes sporttechnische wijzigingen door binnen het jeugdvoetbal. Je ontdekt ze hieronder.

    1. 4 x 20’ bij U12 en U13

    Om de overgang naar 11v11 én 4x20’ naar U14 (of U15) beter voor te bereiden en de gemiddelde speeltijd voor spelers te verhogen met 33%.

    1. Audits P/IP in het najaar

    Het resultaat van de audit heeft op P en IP niveau een impact op het niveau van de jeugdcompetitie. Bij een negatief resultaat heeft de club in het voorjaar meer tijd om een re-audit te laten uitvoeren (indien men aan de voorwaarden van een re-audit voldoet).

    1. Twee teams bij P en IP = One Team(U8P, U9P, U12IP en U13IP)
    • Op die manier voldoet de club aan de jeugdlicentievoorwaarden: kwaliteitscriteria ‘Aantal ploegen’.
    • Wedstrijden spelen met gemengde teams (geen A en B teams). Dezelfde ontwikkelingskansen voor de spelers van beide teams.
    • Clubs hebben de mogelijkheid om Twin-Games te organiseren.
    • Op deze manier kan er na 2 quarters doorgeschoven worden naar het andere team van de tegenstander.
    1. Verplichte functies aan te duiden
    • De veldvoetbalclubs met of zonder jeugdwerking en minivoetbal-en futsalclubs met jeugdwerking zijn verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit (club-API) aan te stellen binnen hun club, met een door de federatie erkend certificaat, en dit kenbaar te maken via het daartoe voorziene digitaal platform.
    • De veldvoetbalclubs en minivoetbal-en futsalclubs met jeugdwerking zijn verplicht een sportief verantwoordelijke van de jeugdopleiding aan te stellen binnen hun club en dit kenbaar te maken via het daartoe voorziene digitaal platform.
    • De veldvoetbalclubs met vrouwenvoetbal zijn verplicht een verantwoordelijke vrouwenvoetbal aan te stellen binnen hun club en dit kenbaar te maken via het daartoe voorziene digitaal platform.
    • De veldvoetbalclubs met G-voetbal zijn verplicht een verantwoordelijke G-voetbal aan te stellen binnen hun club en dit kenbaar te maken via het daartoe voorziene digitaal platform.
    1. Jeugdlicentie P-clubs UEFA B of TVJO1 binnen een P-club
    • Vanaf volgend seizoen is het diploma TVJO 1, met basisvoorwaarde Instructeur B, ook geldig als diploma voor een TVJO in een provinciale club. Het diploma UEFA B met geldige licentie blijft ook geldig.
    • De basisopleiding TVJO 1 richt zich op het succesvol runnen van een jeugdopleiding.
    1. AED verplicht

    Clubs zijn verplicht een werkende AED (automatische externe defibrillator) te voorzien in de door hen gebruikte sportinfrastructuur die voldoet aan alle wettelijke bepalingen.

    Aanvraag tegemoetkoming inschrijvingsgeld sportvereniging


    Wat te doen?

    1. Download het document
    2. Vul het document volledig in
    3. Stuur het document naar GC@41kfc-diest.be
    4. De GC zal je document tekenen, clubstempel en terugbezorgen

     

    Bezorg via de ziekenfondsbrievenbus:

    • het ingevulde aanvraagformuliermet:
     • naam van de deelnemer;
     • periode van inschrijving;
     • betaald bedrag;
     • betaaldatum;
     • gegevens van de sportvereniging of organisator;
     • handtekening/stempel.

    De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.


    Arbeidsreglement 041 KFC Diest VZW

    Verkoopsvoorwaarden 041 KFC Diest VZW

    Lidgeld seizoen2023 - 2024 inschrijvingsgeld sportvereniging


    • Beste speler, ouder(s)


     In bijlage vinden jullie de brief met info over volgend voetbalseizoen.


     TAAKOMSCHRIJVING TECHNISCH COÖRDINATOR SELECTIE
     OB - MB - BB


     • Informatie over het takenpakket van de coördinatoren


      PSD Prosoccerdata Stafleden


      Via onderstaande link kan u een video terugvinden over het gebruik van de nieuwe mobiele app van PSD.

      Tevens kan u hier een pdf document downloaden met meer uitleg voor zowel de staffleden als de spelers/ouders.

      U mag deze link gerust delen binnen de club.

      Klik hier


      De video vind je hier

      PSD Prosoccerdata Spelers


      Via onderstaande link kan u een video terugvinden over het gebruik van de nieuwe mobiele app van PSD.

      Tevens kan u hier een pdf document downloaden met meer uitleg voor zowel de staffleden als de spelers/ouders.

      U mag deze link gerust delen binnen de club.

      Klik hier


      De video vind je hier

      Heb je nog extra vragen?